Go to Top

Costurile directe comparative ale tratamentelor

Ratele de diagnosticare mai mari şi tratamentul mai timpuriu eficient ar putea contribui la reducerea poverii economice a VHC prin reducerea numărului de pacienţi cu progresie la boala hepatică avansată.

Strategiile de tratament mai eficace cu o durată mai mică a terapiei şi mai puţine efecte secundare pot reduce costurile directe şi indirecte şi pot îmbunătăţi rezultatele tratamentului, terapia reducând povara economică şi umanistică considerabilă a VHC.

 

Lista abrevierilor

Resurse utile

Referințe și bibliografie