Go to Top

Lista abrevierilor

CNAS – Casa Națională de Asigurări de Sănătate

EASL – Asociația Europeană pentru Studiul Ficatului

ELPA – Asociației Europene a Pacienților cu Afecțiuni Hepatice

F0 – absența fibrozei

F1 – fibroză portală

F2 – fibroză în punte cu rare septuri

F3 – fibroză în punte cu numeroase septuri

F4 – ciroză

FNUASS – Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate

HepC – hepatita virală de tip C

HIV – virusul imunodeficienței umane

MS – Ministerul Sănătății

NICE – Institutului Național pentru Excelență Clinică din Marea Britanie

ONG – organizații ne-guvernamentale

SVR – răspuns virusologic susținut

VHC – virusul hepatitei C